nauka

Sinestezija – nova saznanja

Istraživanja pokazuju da je veliki broj ljudi na tragu ovog stanja a da ga nisu ni svjesni…

Možda vi mislite da niste sinestetik, ali razmislite još jednom. Sinestezija je stanje u kom ljudi prave neobične veze između čula. Neki ljudi percepiraju slova, brojeve, reči ili mirise u određenim bojama, dok drugi mogu da „osjete“ muziku ili da zamisle vrijeme u određenom čvrstom obliku. To se dešava zato što naših pet čula ne putuju potpuno odvojenim kanalima, već interaguju u visokom stepenu, mnogo većem nego što bi naučnici povjerovali do prije desetinu godina.

U zadnje vrijeme, ova tema je vrlo zabavna istraživačima, pa su isti uspjeli da pokažu da sinestetska iskustva stvarno postoje i da se, zapravo, pojavljuju u jako puno različitih oblika. Tako na primjer, grafem-boja sinestezija izaziva aktivaciju mozga u upravo onim područjima za koja se zna da su odgovorna za percepciju stvarnih boja (vizuelno područje V4/V8).

Ljudi koji čuju boju

Ranija shvatanja ovog fenomena su podrazumijevala da se sinestetska iskustva potpuno razlikuju od sinestete do sinestete, ali posljednja istraživanja pokazuju da postoje značajne sličnosti kada se fenomen posmatra kod velikog broja sinesteta u grupi. Na primjer, zvuk-boja sinestete, kao grupa, teže da vide svjetlije boje kada im se puste visoki tonovi. Grafeme-boja sinestete, kao grupa, dijele značajne sličnosti kod boja određenih slova (A teži da bude crveno, O belo ili crno, S žuto).

U tom smislu, postoji veliki broj tipova sinestezije, i u svakom tipu, pojedinci mogu prijaviti različite izazivače njihovih senzacija, i različite intenzitete iskustava. Ovakvo razlikovanje navodi na zaključak da utvrđivanje sinestezije kod individue zapravo uopšte nije jednostavno, i da većina sinesteta u potpunosti nisu svjesni da za njihova iskustva postoji naziv. 

Slova i brojevi

Sinestezija se može desiti među bilo koja dva čula ili osjećajna moda, a čuven je primjer Solomona Šereševskog, koji je iskusio sinesteziju koja je povezivala svih pet čula. Budući da postoji ogroman broj različitih oblika ovog fenomena, istraživači su usvojili konvenciju po kojoj se sinestezija utrvđuje po sljedećem principu: čulo A vodi u B, gde je A uzročnik ili „okidač“ iskustva, a B istovremeno dodatno iskustvo.

Primjer: percepcija slova i brojeva (popularno zvani grafeme) u različitim bojama se naziva grafema-boja sinestezija. Slično, kada sinestetik vidi boje i pokrete kao rezultat nekog zvučnog nadražaja, to se naziva zvuk-boja sinestezija.

Dok je skoro svaka logička kombinacija iskustva moguća, nekoliko tipova su zastupljeniji od drugih. Pored navedenih izdvajaju se i sljedeći tipovi:

Prostorno sekventna sinestezija: posebna forma stanja u kom čovek teži da vidi niz brojeva ispred sebe kao niz tačaka u prostoru. Na primjer, broj 1 može biti dalji u odnosu na broj 2 koji može biti bliži. Jedna studija pokazuje kako ljudi sa PSS-om imaju bolju sposobnost pamćenja. Oni su bili u stanju da mnogo bolje prizovu prošle događaje i sjećanja, i sa mnogo više detalja, od onih koji nisu u ovom stanju.

Personifikacija: redno-lingvistička personifikacija je oblik sinestezije u kojoj redne sekvence, kao što su redni brojevi, dani, mjeseci ili slova se vezuju za tipove ličnosti. Na primjer, slovo U se percepira kao usamljena stvar, broj 4 je pošten, dok se broju 3 ne može vjerovati… 9 je mračan, slovo J je muško… K je žensko, odgovorna…

Leksičko – ukusna sinestezija: Relativno redak oblik sinestezije u kom se kod individue pri izgovoru nekih riječi i fonema govornog jezika može pojaviti određen ukus u ustima.

Dakle, u sinesteziji, moždani dijelovi koji su odgovorni za procesuiranje svakog tipa osećajnog stimulansa su intenzivno povezani.

Percepcija aure

Nedavno su španski istraživači pronašli da među onima koji tvrde da su u stanju da sagledaju tzv. auru čoveka, ima jedan broj njih koji imaju neuropsihološki fenomen poznat kao sinestezija (posebno „emotivna sinestezija). Ti pronalasci mogu biti naučno objašnjenje za ovu čudovišnu sposobnost.

Studija je izvedena na Univerzitetu u Granadi, na Odjeljenju eksperimetnalne psihologije, i objavljeno je u žurnalu „Svijest i saznanje“. Ovo je ujedno bilo i prvo naučno istraživanje izoteričkog fenomena aure – hipotetičko energetsko polje svetlosne radijacije koje okružuje osobu kao oreol, koje je nevidljivo za većinu ljudi.

Jedan od istraživača sa Univerziteta u Granadi tvrdi da nisu svi iscjelitelji nužno sinestete, ali je veliki broj njih visoko predodređen za ovaj fenomen. On tvrdi da, po svemu sudeći, iscjelitelji imaju lice-boja sinesteziju (dio mozga koji je odgovoran za prepoznavanje lica je povezan sa dijelom koji procesuira boje); dodir-ogledalo sinesteziju (kada sinesteta posmatra osobu koju dodiruje odnosno koja je u nekom bolu, ona/on tada osećaju isto); visoka emaptija (sposobnost da se oseti ono što druga osoba osjeća), i šizotipija (svojevrsna lična osobina kod zdravih osoba koje su skolne paranoji i obmani). To su sve pretpostavke koje jednog sinestetu čine da im ljudi vjeruju, da ih ljudi razumiju, i da im ponude posebne vještine za čitanje određenih osjećanja i bolova.

Istraživanja ovakvih fenomena su svakako doprinos boljem razumijevanju različitih neuro-psiholoških stanja čovjeka, koja svakako pokazuju kako je doseg nečije percepcije mnogo veći od onog što obično mislimo, zahvaljujući načinu na koji čula pojačavaju jedna druge, dajući nam ujedinjenu sliku svakodnevice posmatrane iz toliko različitih perspektiva.

Dijagnosticiranje sinestezije

Neurolog Ričard Sitovic (Richard E. Cytowic) je identifikovao sljedeće dijagnostičke kriterijume sinestezije:

-Sinestezija je nevoljna i automatska,
– Sinestetska percepcija je prostorna – sinestete obično imaju osjećaj „mjesta“ u kom se desila sinestezija. Na primjer, sinesteta će uvijek reći da „gleda u“ ili da „ide ka“ konkretnom mjestu u kom se dešava iskustvo,
– Sinestetski osjećaji su konstantni i generički,
– Sinestezija je vrlo upečatljiva, te se lako ne zaboravlja,
– Sinestezija je opterećena nekim osjećanjem.

 

Izvor: nationalgeographic.rs

Podijelite s drugima Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.