LIČNOST DANA: IBN SINA (AVICENA)

Ibn Sina je poznat kao: otac moderne medicine, osnivač avicenizma, i avecijanske logike, koncepta inercije i momenta sile, preteča psihoanalize, pionir aromaterapije i neuropsihijatrije, značajan doprinosilac geologiji

Abu Ali el Husein ibn Sina (latinizovano: Avicena; 980 — 1037) je bio vodeći perzijski islamski filozof i svestrani naučnik. Bavio se, između ostalog, i medicinom, alhemijom, astronomijom, psihologijom, etikom, politikom, teologijom, metafizikom,fizikom, logikom, matematikom i poezijom.

 

George Sarton, autor knjige “The History of Science” (Historija nauke), opisao je Ibn Sīnā kao “jednog od najvećih mislilaca i medicinskih naučnika u historiji” i nazvao ga “najpoznatijim naučnikom Islama, i jedan od najpoznatijih, od svih rasa, mjesta i vremena.”

.Radovi: Kanon medicine, Knjiga liječenja

Na njega su imali utjecaj: Muhammed a.s., Ja'far al-Sadiq, Hipokrat, Sushruta, Charaka, Aristotel, Galen, Plotin, zatim neoplatonizam, indijski matematičari, Wasil ibn Ata, al-Kindi, al-Farabi, Muhammad ibn Zakariya al-Razi, Abu Rayhan Biruni, John Philoponus, muslimanski ljekari.

Ibn Sina je izvršio utjecaj na: Abu Rayhan Biruni-ja, Omar Hajjama, al-Gazali-ja, Fakhr al-Din al-Razi-ja, Abubacer-a, Averroes-a, Shahab al-Din Suhrawardi-ja, Nasīr al-Dīn al-Tūsī-ja, Ibn al-Nafis-a, skolastike, Albertus Magnus-a, Duns Scotus-a, Tomu Akvinskog, Jean Buridan-a, Giambattista Benedetti-ja, Galileo Galileja, William Harvey-a, René Descartes-a, Spinozu, John Locke-a, Maimonides-a.

Podijelite s drugima Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.