Sarajevska Hagada

baština

Jevreji se kao zajednica u BiH pojavljuju nakon progona iz Španije krajem 15. vijeka, kada su tražeći utočište …