Fahrenheit 451

knjiga

Fahrenheit 451 je roman naučne fantastike kojeg je napisao američki pisac Ray Bradbury. Osnovnu je temu romana Bradbury …