Placebo efekat

nauka

PLACEBO EFEKAT Placebo efekat je jedan od najeksploatiranijih pojmova u medicini. Mnogi ga koriste …